Új bölcsőde létesítése

 infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:    TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:    Veszprémvarsány Község Önkormányzata

KEDVEZMÉNYEZETT CÍME:    8438 Veszprémvarsány, Kossuth  utca 44.

PROJEKT CÍME:     Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településén

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   75 998 813 Ft

FORINT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN):   100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra, és az előzetes szükségletfelmérés alapján hiánypótló, régóta várt megoldás lesz a kisgyermekes szülők számára.

Egy 12 férőhelyes csoportszobát és játékudvart alakítunk ki a 0-3 éves kicsik részére, illetve 3 új munkahelyet teremtünk. Az épület teljesen új,komplexen akadálymentes lesz majd, ami azt jelenti, hogy nemcsak a mozgáskorlátozott, hanem a látás-és hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is önállóan megközelíthető és használható lesz.

Valamennyi, a működtetéshez szükséges eszköz, így a gyermek- és személyzeti bútorzat, felszerelések, bel- és kültéri játékok, mindennapi, tartós használati tárgyak jelen projekt keretében kerülnek beszerzésre. Az eszközök listáját egy kisgyermekellátás terén jártas szakember állította össze a praktikusság, a környezettudatosság és természetesen az előírt szabályok figyelembevételével.

Beszerzésre kerülnek tehát a csoportszobába szükséges bútorok, textiltermékek, kisgyermeknevelőkhöz kapcsolódó bútorzat, étkeztetéshez kapcsolódó eszközök, szerepjátszó építő-konstruáló eszközök, percepciófejlesztést segítő eszközök, finom motorikát, kézügyességet fejlesztő játékok, mozgásfejlesztő játékok is.

Projektünk célja, hogy a fejlesztés megvalósításán keresztül javítsuk a foglalkoztatási helyzetet a térségben, támogassuk a helyi kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételét, a munkaerő-piacra történő visszatérésüket, és általában véve könnyítsük a családok mindennapjait.

 

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE: 2019.08.21.

DSC00011

Közbeszerzési eljárás:

PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA:

2018. június 

Az új bölcsőde alapozási munkálatai megkezdődtek

DSC00037

DSC00034

DSC00035

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember

Állnak a Bölcsőde falai.

DSC00061

2018. november 30.

Az építési, kivitelezési munkálatok elérték az 50%-os készültségi fokot.

071

2019. március 5.

Az építési, kivitelezési munkálatok elérték az 75%-os készültségi fokot.

004003

 

2019. március 18.

Az építési, kivitelezési munkálatok elérték az 100%-os készültségi fokot.

065

064DSC00122

2019. augusztus 21.

A bölcsődei eszközök beszerzésre kerültek, a projekt fizikai zárása megtörtént.

029

 

028

Comments are closed.