Adóigazgatás

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről!

Tisztelt Adózó!

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek, valamint egyéni vállalkozók figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében.

A lakosság számára továbbra is csak választható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik intézését.

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

EVNY-ben (egyéni vállalkozói nyilvántartás) szereplő egyéni vállalkozó is csak KÜNY tárhelyre (régi nevén ügyfélkapu) útján tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a fentiek értelmében 2018. január 1-jétől a gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus módon és formában nyújthat be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

A papír alapon benyújtott nyilatkozat (kérelem, bevallás, stb.) nem fogadható el. Az elektronikus ügyintézés az önkormányzatok hivatalai számára is kötelező kapcsolattartási forma, tehát minden hivatalos levél kizárólag a gazdálkodási szervek, egyéni vállalkozók hivatalos elektronikus elérhetőségére (Cégkapu/KÜNY) kerül megküldésre.

Minden irat esetén beáll a kézbesítési vélelem akkor is, ha az iratot nem veszik át! (Eüsztv. 14.§ (4) bek.) Az Eüsztv. 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikusan megfizetni.

Az elektronikus fizetés jelenleg az alábbi fizetési számlára teljesíthető átutalással:

Építményadó beszedési számla:  59300326-11028024

Iparűzési adó beszedési számla:  59300326-11028103

Pótlék beszedési számla:                 59300326-11027975

Meghatározott ügyeiket a  https://ohp.asp.lgov.hu felületen keresztül intézhetik elektronikusan.

Az ügyintézés menete:

  1.  be kell jelentkezni az ügyfélkapura,
  2.  ki kell választani Veszprémvarsány települést,
  3.  ügyindítás.

További részletes tájékoztató az elektronikus ügyintézésről:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Veszprémvarsány,  2022. február 15.

Németh Zsoltné

adóügyi ügyintéző


Az alábbi dokumentumok .pdf formátumba letölthetők vagy megtekinthetők. ha számítógépén rendelkezik az Adobe Acrobat vagy Adobe Reader programmal.

Adatbejelentés épületadóról

Bejelentkezés változás bejelentés helyi iparűzési adóra

Kérelem nemleges adóigazolás kiállításáról

Veszprémvarsány Önkormányzat számlaszámai

Comments are closed.