Településrendezés

Veszprémvarsány településrendezési terv

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

szöveges munkarész (HÉSZ)
Hesz._1._melleklet
Hesz._2._melleklet

Hesz._3._melleklet

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TSZT_leiras

TSZT-1

ALÁÍRÓLAP

Eljárás folyamata_Veszprémvarsány

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megalapozó vizsgálat Veszprémvarsány

KONCEPCIÓ

20306_Veszprémvarsány_Fejlesztési koncepció

TFK_Veszprémvarsány

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

A1_Átnézeti_Veszprémvarsány

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_1

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_2

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_3

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_4

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_5

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_6

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_6

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_7

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_8

A2_Mintakeresztszelvények_Veszprémvarsány_9

A3_Tömegközlekedés_Veszprémvarsány

A4_Tájrendezés_Veszprémvarsány

A5_VAT_Veszprémvarsány

A6_Víz_szennyvíz_Veszprémvarsány

A6_Víz_Veszprémvarsány

Alátámasztó javaslat_Veszprémvarsány

Régészeti hatástanulmány_Veszprémvarsány

Veszprémvarsány KV felülvizsgálat

TERVIRATOK

Főépítészi feljegyzés

Veszprémvarsány_ Záró vélemény_támogató_aláírt

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK IGAZOLÁSA

UBSZ-1

Új beépítésre szánt terület kijelölés jogszabályi megfelelőségének igazolása

Veszpremvarsany_határozat

 Veszprémvarsány Szabályozási terv módosítás

TH-19-02-26

Főépítészi eljárás

Záróvéleményezési dokumentáció:

Település Arculati Kézikönyv (TAK)

Veszprémvarsány TAK cim 640

Településképi Rendelet (TKR)

– Településképi rendelet 2_2018

Településrendezési és településképi ügyekben felvilágosítást ad:

Pati Barbara
okleveles építészmérnök

Email: pati.barbara.foepitesz@gmail.com
Telefon: +36 30 584 1523

Vélemény, hozzászólás?