Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

Aktualitások:

2020.01.23

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar 2020. évi első nyitvatartási napja:

2020. január 29

A hulladékudvar ezen naptól a megszokott téli nyitva tartás szerint üzemel:

szerda: 8:00 – 17:00

szombat: 14:00 – 16:00

A pannonhalmai Szent Márton Járóbeteg Központ értesíti a lakosságot, hogy január 22. naptól hétfő és szerdai napokon 6.30-tól 8.30-ig terjedő mintavételi időben alkalmanként 80 db sorszámot tesznek elérhetővé, és a sorszámok erejéig áll módjukban a mintákat levenni. A sorszámokat a mintavétel kezdetekor teszik elérhetővé.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

2020.01.20

Meghívó

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának rendes nyilvános testületi ülésére

 

2020.01.15

Gyermek háziorvosi rendelés változás 2020.01.13-tól

2020.01.15

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD Hatóság január havi ügyfélfogadási plakát letölthető   ITT

2020.01.14

                       Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

Pályázati kiírás!

 

2019.12.19

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Veszprémvarsány Szabályozási terv módosítás

TH-19-02-26

Főépítészi eljárás

Záróvéleményezési dokumentáció:

2019.12.09

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a fogorvosi sürgősségi ügyelet ellátást 2020.január 1-től 2024. december 31-ig, a 9024 Győr, Lienzen-Mayer u. 57. szám alatti fogorvosi ügyelet biztosítja:

 Hétfőtől péntekig: 20:00 -22:00

Szombat, vasárnap és ünnepnap: 9:00 – 15:00 óra között

2019.12.02

Veszprémvarsány Község Önkormányzat képviselő-testülete ezennel meghívja a Tisztelt lakosokat, kedves érdeklődőket közmeghallgatásra.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar  2019. december 14-én bezár.

A hulladékudvar utolsó nyitvatartási napja:

2019.12.14.

2019.11.08

GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!  Részletek: ITT

 

2019.11.04

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar  2019. november 04-től érvényes téli nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

szerda: 8:00 – 17:00

szombat: 14:00 – 16:00

 

2019.10.10

GYERMEKORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS SZERDAI NAPOKON! Részletek:ITT

Tisztelt Lakosság!

Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2019. évben is vissza nem térítendő természetbeni juttatásként tűzifa támogatásban részesíti a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő rászorultakat. Aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, lakhatással kapcsolatos kiadással kapcsolatos települési támogatásban részesült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 2-3 vagy annál több gyermeket nevelő kérelmező, nyugellátásban részesülő kérelmező, egyedül élő nyugdíjas, rokkantsági ellátásban részesülő rászoruló esetében az öregségi nyugdíjminimum 260 %-át (74.100,- Ft) nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem.

Kérelem az Önkormányzat Hivatalában kérhető, vagy letölthető ITT

A kérelmek leadási határideje 2019. október 31.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 

2019.09.25

Veszprémvarsány Község Önkormányzata pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás megtekinthető: ITT

 

2019.09.16

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

2019.08.26

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.

 

2019.07.26

Pályázatok

Az orvosi eszköz pályázat kedvező elbírálást kapott. Ezúton szeretnénk szeretnénk megköszönni Kara Ákos Országgyűlési Képviselő Úrnak Veszprémvarsány Község fejlesztéséért tett szolgálatait, köztük Magyar Falu Program keretében most megnyert orvosi eszköz pályázatnál is.

 

2019.05.30

A PANNONHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉL-FOGADÁSA VESZPRÉMVARSÁNY TELEPÜLÉSEN:

MINDEN NAPTÁRI PÁROS
HÉT SZERDÁN 8:00 – 9:00

 

2019.04.17

Enzsöly Dezső falugazdász értesíti a lakosságot, hogy a földalapú támogatás igénylése a helyi gazdák részére Veszprémvarsányban történik. Időpontot az érintettekkel telefonon egyeztet.

 

2019.04.08

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településképi rendelet és Veszprémvarsány Településképi Arculati (TAK) könyve megtekinthető: ITT

 

Veszprémvarsány TAK cim 640

 

 

 

2018.11.27

Tisztelt Lakosság!

Alábbi linken megnézhető a kutakkal kapcsolatos Belügyminisztérium által kiküldött tájékoztató:  Tájékoztató

 

Csatlakozás az ASP KÖZPONTHOZ

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

ASP VVarsány

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Veszprémvarsány Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 kódszámú „Écs Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az változás érinti majd, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A bevezetés határ idejéről és az elektronikus ügyintézés lehetőségének minden részletéről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

 

2018.06.13

 

Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra.

Tovább olvasom»

 

 

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.