Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

Aktualitások:

2018.08.17

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

A kormány rendeletben döntött a lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről.

Egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek azok a háztartások, amelyek a korábbi intézkedések során nem részesültek a téli rezsicsökkentésben (akik gáz közművel nem rendelkeznek).

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a jelen eljárásrend 1. melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be Veszprémvarsány Község Önkormányzatánál (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.). Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Igénylő személy csak az lehet, akinek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány beszerezhető a hivatalunkban, vagy letölthető innen.

Az igénybejelentések benyújtásának határideje: 2018. október 15. A határidő jogvesztő!

Kérnénk a lakosságot, hogy a feldogozáshoz, lehetőség szerint 2018. október 5-ig nyújtsák be igénylésüket!

Az igénylések elbírálása nem az önkormányzat hatásköre, az összegyűjtött igénybejelentéseket a hivatal továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A jogosultságot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi, és a vizsgálat összefoglaló adatlapot megküldi az önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat jogszabályi kötelezettsége, hogy szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.

Nyomtatvány letöltése

Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Veszprémvarsány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, hogy a településen élő általános és középiskolás gyerekek magasabb beiskolázási támogatást adhasson. A pályázatot elbírálni szeptember 30-ig fogják, tehát ezen időpont után tudjuk a támogatási összeget megállapítani, és kifizetéseket elindítani. Ennek részleteiről a későbbiekben tájékoztatást fogunk küldeni.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

2018.08.08

T á j é k o z t a t á s

 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 

2018.08.01

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ

pályázatot hirdet

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

2018.08.01

Egyenlőbánásmód-referens tájékoztatja a Tisztelt lakosságot a 2018. augusztus hóban tartandó ügyfélfogadások helyéről, illetve időpontjáról:

Ügyfélfogadási plakát

 

 

 

 

Csatlakozás az ASP KÖZPONTHOZ

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

ASP VVarsány

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Veszprémvarsány Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 kódszámú „Écs Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az változás érinti majd, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A bevezetés határ idejéről és az elektronikus ügyintézés lehetőségének minden részletéről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

 

2018.06.13

 

Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra.

Tovább olvasom»

2018.05.11

Veszprémvarsányi Közalapítványok adószámai felkerültek a honlapra a Közérdekű információk/Közérdekű adatok/Közalapítványok, Egyesületek oldalra.

2018.04.17

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017.évi helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje: 2018.05.31.
Az adó mértéke nem változott 1,7% maradt.
Bevallásukat elektronikus úton, vagy a honlapról letölthető nyomtatványon is benyújthatják.

2018.03.22

Az iparűzési adóval és építmény adóval kapcsolatos letölthető nyomtatványok kerültek fel a honlapra a Közös hivatal/Letölthető dokumentumok oldalra.

2018.02.02

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.02) önkormányzati rendelete a településkép védelméről itt olvasható vagy letölthető:Településképi rendelet 2_2018

2017.12.07

Veszprémvarsány TAK cim 640Megjelent a Veszprémvarsány Településképi Arculati Kézikönyve ami letölthető vagy megtekinthető itt .pdf formátumban:

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.