Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

Aktualitások:

2019.10.15

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a katasztrófavédelem területi szerve elrendelte a lakossági riasztó eszközök (sziréna) működő képességének vizsgálatát.

A sziréna próbájára 2019. október 16-án (szerda) 11 órakor kerül sor.

A sziréna próba idejére kérjük a lakosság megértését.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a a szabadon lévő állatokat a riasztás idejére zárják el.

A sziréna próbájával kapcsolatosan a lakosságnak teendője nincsen.

Veszprémvarsány, 2019. október 14.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

2019.10.10

GYERMEKORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS SZERDAI NAPOKON! Részletek:ITT

Tisztelt Lakosság!

Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2019. évben is vissza nem térítendő természetbeni juttatásként tűzifa támogatásban részesíti a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő rászorultakat. Aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, lakhatással kapcsolatos kiadással kapcsolatos települési támogatásban részesült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 2-3 vagy annál több gyermeket nevelő kérelmező, nyugellátásban részesülő kérelmező, egyedül élő nyugdíjas, rokkantsági ellátásban részesülő rászoruló esetében az öregségi nyugdíjminimum 260 %-át (74.100,- Ft) nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem.

Kérelem az Önkormányzat Hivatalában kérhető, vagy letölthető ITT

A kérelmek leadási határideje 2019. október 31.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 

2019.10.07

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS SZERDAI NAPOKON! Részletek: ITT

 

2019.09.30

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD Hatóság október havi ügyfélfogadási plakát letölthető   ITT

2019.09.25

Veszprémvarsány Község Önkormányzata pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás megtekinthető: ITT

2019.09.17

Beiskolázási támogatás benyújtási határideje:

 2019. szeptember 30.!

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, vagy letölthető ITT 

2019.09.16

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

259/2011.(XII.7) Kormányrendelet alapján, a szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre, és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartását, a tűzvédelmi hatóság 20 000-400 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújthatja.

2019.08.28

2019. október 13-ra kitűzött önkormányzati választással kapcsolatos információk Önkormányzati választások 2019  fül alatt található.

2019.08.26

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.

2019.08.23

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Ér
tesítjük a lakosságot, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzata a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató, családi pótlékra jogosult fiatalokat, valamint minden általános iskolást, (azokat is akik nem a helyi általános iskolába járnak) az idei évben is beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás összege általános tanulói jogviszonnyal gyermeket nevelő esetében gyermekenként 5.000,- Ft, valamint a középiskolai hallgatói és felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászorult személy esetében 7.000,- Ft.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, vagy letölthető ITT , benyújtási határidő 2019. augusztus 12. – 2019. szeptember 30.!

Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló szülő, aki háztartásában tanulói jogviszonnyal gyermeket nevel, valamint az a szociálisan rászorult személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (2019. évben 171.000.-), vagyona nincs.

A kérelemhez benyújtandó a szülők jövedelem igazolása, GYED, GYES, GYET, családi pótlék igazolás.

A tanulói vagy hallgatói jogviszonyról iskola látogatási igazolást is mellékelni kell (a veszprémvarsányi általános iskolába járóknak nem szükséges mellékelni)!

A támogatás a benyújtott kérelem elbírálása után a Hivatalban kerül kifizetésre, melynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

2019.07.26

Pályázatok

Az orvosi eszköz pályázat kedvező elbírálást kapott. Ezúton szeretnénk szeretnénk megköszönni Kara Ákos Országgyűlési Képviselő Úrnak Veszprémvarsány Község fejlesztéséért tett szolgálatait, köztük Magyar Falu Program keretében most megnyert orvosi eszköz pályázatnál is.

 

2019.05.30

A PANNONHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉL-FOGADÁSA VESZPRÉMVARSÁNY TELEPÜLÉSEN:

MINDEN NAPTÁRI PÁROS
HÉT SZERDÁN 8:00 – 9:00

 

2019.04.17

Enzsöly Dezső falugazdász értesíti a lakosságot, hogy a földalapú támogatás igénylése a helyi gazdák részére Veszprémvarsányban történik. Időpontot az érintettekkel telefonon egyeztet.

 

2019.04.08

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településképi rendelet és Veszprémvarsány Településképi Arculati (TAK) könyve megtekinthető: ITT

 

Veszprémvarsány TAK cim 640

 

 

 

2019.04.02

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar 2019. április 01-tól érvényes nyári nyitvatartási rendje:

szerda: 9:00 – 18:00

szombat: 16:00 – 18:00

 

2018.11.27

Tisztelt Lakosság!

Alábbi linken megnézhető a kutakkal kapcsolatos Belügyminisztérium által kiküldött tájékoztató:  Tájékoztató

 

Csatlakozás az ASP KÖZPONTHOZ

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

ASP VVarsány

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Veszprémvarsány Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 kódszámú „Écs Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az változás érinti majd, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A bevezetés határ idejéről és az elektronikus ügyintézés lehetőségének minden részletéről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

 

2018.06.13

 

Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra.

Tovább olvasom»

 

 

Posted in Nincs kategorizálva | Aktualitások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva