Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

 

Aktualitások:

2019.07.15

Bölcsődei ellátás igényfelmérés

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd és Lázi településeken élő 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők körében bölcsődei ellátási igényfelmérést készít.

A felmérés célja, hogy a lehetőségekhez mérten kielégítsük a lakosság igényeit a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása terén.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, hároméves koráig biztosítjuk, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

A szülő, a gyermekük által igénybe vett étkezésért térítési díjat, ezen felül gondozási díjat köteles fizetni. A gondozási díj fenntartó által megállapított összege: 15.000,-Ft/fő/hó.

Az érintett szülők 2019. augusztus 1.-ig jelezhetik bölcsődei ellátás iránti igényüket gyermekük számára a következő telefonszámon: 06 30/577-7901

A bölcsőde várhatóan 2019.09.01.-től indul.

Veszprémvarsány, 2019. július 15.

Tisztelettel: Varga Judit óvodavezető

 

2019.07.12

Meghívó Veszprémvarsány Község Önkormányzatának rendes nyilvános  testületi ülésére:

Meghívó0712

 

2019.07.10

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Gyermek háziorvos Dr. Sas Zsuzsanna

Csecsemő és gyermekgyógyász ifjúságszakorvos

30/388 1842
Rendelési idő Rendelés helye
Hétfő 8:00-10:00 Veszprémvarsány

11:00-12:00 Sikátor

Kedd 8:00- 9:00 Bakonygyirót

10:00-11:30 Gic

Szerda 9:00-10:00 Bakonypéterd

11:00-13:00 Veszprémvarsány

Csütörtök Lázin a rendelés felújítás miatt szünetel:

07.25-től augusztus végéig

11:00-13:30 Románd

Péntek 10:00-12:00 Veszprémvarsány
Rendelkezésre állás: Telefonon 06 30/388 1842
hétfőtől – csütörtökig 7:30-16:00
pénteken 7:30-13:30
Sürgősségi gyermekorvosi ügyelet: Győr környéki felnőtt és gyermek ügyeleten
Győr, Dembinszky utca 29. hétfő – csütörtök 16:00-7:30
péntek 13:30 – hétfő 7:30
telefon 96/542-043

TANÁCSADÁS IDŐPONT EGYEZTETÉS SZERINT

2019.07.05

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD Hatóság július havi ügyfélfogadási plakát letölthető   ITT

 

2019.06.26

Veszprémvarsány Község Önkormányzata pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás megtekinthető: ITT

 

 

2019.05.30

A PANNONHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉL-FOGADÁSA VESZPRÉMVARSÁNY TELEPÜLÉSEN:

MINDEN NAPTÁRI PÁROS
HÉT SZERDÁN 8:00 – 9:00

 

 

2019.04.17

Enzsöly Dezső falugazdász értesíti a lakosságot, hogy a földalapú támogatás igénylése a helyi gazdák részére Veszprémvarsányban történik. Időpontot az érintettekkel telefonon egyeztet.

 

2019.04.08

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településképi rendelet és Veszprémvarsány Településképi Arculati (TAK) könyve megtekinthető: ITT

 

Veszprémvarsány TAK cim 640

 

2019.04.04

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje: 2019.05.31.
Az adó mértéke nem változott 1,7% maradt.
A bevallásokat elektronikus úton nyújthatják be!

 

2019.04.02

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar 2019. április 01-tól érvényes nyári nyitvatartási rendje:

szerda: 9:00 – 18:00

szombat: 16:00 – 18:00

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

259/2011.(XII.7) Kormányrendelet alapján, a szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre, és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartását, a tűzvédelmi hatóság 20 000-400 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújthatja. 

 

 

2018.11.27

Tisztelt Lakosság!

Alábbi linken megnézhető a kutakkal kapcsolatos Belügyminisztérium által kiküldött tájékoztató:  Tájékoztató

 

 

Csatlakozás az ASP KÖZPONTHOZ

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

ASP VVarsány

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Veszprémvarsány Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 kódszámú „Écs Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az változás érinti majd, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A bevezetés határ idejéről és az elektronikus ügyintézés lehetőségének minden részletéről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

 

2018.06.13

 

Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra.

Tovább olvasom»

2018.05.11

Veszprémvarsányi Közalapítványok adószámai felkerültek a honlapra a Közérdekű információk/Közérdekű adatok/Közalapítványok, Egyesületek oldalra.

 

2018.03.22

Az iparűzési adóval és építmény adóval kapcsolatos letölthető nyomtatványok kerültek fel a honlapra a Közös hivatal/Letölthető dokumentumok oldalra.

 

 

 

Posted in Nincs kategorizálva | Aktualitások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva