Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

2018.12.11

Házi orvosi rendelés ünnepek között

December 27 csütörtök:    8:00-11:00  Veszprémvarsány

December 28 péntek     :  11:30- 14:00  Veszprémvarsány

 

Aktualitások:

2018.12.10

Egyenlőbánásmód-referens tájékoztatja a Tisztelt lakosságot a 2018. december hóban tartandó ügyfélfogadások helyéről, illetve időpontjáról:

Ügyfélfogadási plakát

2018.12.08

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar 2018. december 12-én bezár.

2018. évben utolsó nyitva tartása: december 12. (szerda)

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2018. december 15-én szombaton a gyermekorvosi és a felnőtt háziorvosi rendelés szabadság miatt elmarad. Sürgős esetben Dr. Czellár Éva hívható 7-13 óráig a 06 30 2187374  telefonszámon,     Dr. Sas Zsuzsanna hívható a 06 30 3881842 telefonszámon.

13 órától a Győr környéki felnőtt és gyermekorvosi ügyeletet kell keresni Győr Dembinszky utca 29. szám alatt (96/542-043)

 

2018.11.27

Tisztelt Lakosság!

Alábbi linken megnézhető a kutakkal kapcsolatos Belügyminisztérium által kiküldött tájékoztató:  Tájékoztató

 

2018.11.08

Hulladékszállítási díj támogatás nyújtható be a 70 éven felüli vagy rokkant nyugdíjas személynek, kinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000,- Ft) és háztartásában nincs aktív korú keresőképes személy, és vagyona nincs*. Háztartásonként egy kérelem nyújtható be. A kérelem átvehető a hivatalban,  vagy letölthető ITT. Benyújtási határidő 2018. november 30-a.

Beiskolázási támogatás

Értesítjük a lakosságot, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzata a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató, valamint minden általános iskolást az idei évben is beiskolázási támogatásban részesíti. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a támogatások kifizetésére amely 84.000 Ft összegben lett támogatva, ezért a képviselő testület a támogatás összegét kénytelen volt csökkenteni. A beiskolázási támogatás összege általános iskolai  tanulói jogviszonnyal gyermeket nevelő esetében gyermekenként 5.000,- Ft, valamint a középiskolai tanulói  és felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy esetében 7.000,- Ft. A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, illetve letölthetők ITT . Benyújtási határidő  2018. november  30.

Beiskolázási támogatásra jogosult az  a szülő ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (2018. évben 171.000.-), és vagyona nincs. *

A kérelemhez benyújtandó a szülők jövedelem igazolása, GYED, GYES, GYET, családi pótlék igazolás. A tanulói vagy hallgatói jogviszonyról iskola látogatási igazolást is mellékelni kell (a veszprémvarsányi általános iskolába járóknak nem szükséges mellékelni)! A támogatás a benyújtott kérelem elbírálása után a Hivatalban kerül kifizetésre, melynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

* Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban – külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát – 855.000,- Ft., vagy – együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcvanszorosát  – 2.280.000,- Ft meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 

 

2018.10.24

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a veszprémvarsányi hulladékudvar 2018. október 22-től érvényes téli nyitvatartási rendje:

szerda:     08:00 – 16:00

szombat: 12:30 – 16:00

 

2018.08.08

T á j é k o z t a t á s

 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 

 

Csatlakozás az ASP KÖZPONTHOZ

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

ASP VVarsány

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Veszprémvarsány Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00290 kódszámú „Écs Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az változás érinti majd, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A bevezetés határ idejéről és az elektronikus ügyintézés lehetőségének minden részletéről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

 

2018.06.13

 

Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra.

Tovább olvasom»

2018.05.11

Veszprémvarsányi Közalapítványok adószámai felkerültek a honlapra a Közérdekű információk/Közérdekű adatok/Közalapítványok, Egyesületek oldalra.

2018.04.17

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017.évi helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje: 2018.05.31.
Az adó mértéke nem változott 1,7% maradt.
Bevallásukat elektronikus úton, vagy a honlapról letölthető nyomtatványon is benyújthatják.

2018.03.22

Az iparűzési adóval és építmény adóval kapcsolatos letölthető nyomtatványok kerültek fel a honlapra a Közös hivatal/Letölthető dokumentumok oldalra.

2018.02.02

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.02) önkormányzati rendelete a településkép védelméről itt olvasható vagy letölthető:Településképi rendelet 2_2018

2017.12.07

Veszprémvarsány TAK cim 640Megjelent a Veszprémvarsány Településképi Arculati Kézikönyve ami letölthető vagy megtekinthető itt .pdf formátumban:

Posted in Nincs kategorizálva | Aktualitások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva