Hirek, aktualitások

2023.09.26

IDŐSEK PÉNZBELI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA

A 63 éven felüli, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesülő helyi lakosok részesülhetnek a támogatásban.

A helyi rendelet alapján az a személy jogosult az idősek támogatására, aki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Veszprémvarsányban, illetve akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének (28.500.-Ft) 700%-át (199.500.-Ft-ot) nem haladja meg és vagyona nincs.

Aki még nem nyújtotta be a kérelmét 2023.10.31-ig megteheti.

Ezzel kapcsolatos bővebb információ az Önkormányzat 06 88 /779 -385 telefonszámán kérhető.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata


2023.09.18

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2023.09.21-2023.09.22-én Dr. Kovács Marianna szabadságon lesz.

Helyettes: Dr. Begya László.

Tel: 30/957-8804

Rendelés helye: Veszprémvarsány

Rendelési idő:

Csütörtök: 10:00-11:00

Péntek: 12:00-13:00

Tel: 30/151-8754


2023.09.11

Eboltási értesítés

Értesítem az ebtulajdonosokat, hogy az összevezetett eboltást Veszprémvarsány községben

2023. szeptember 20-án, szerdán 17 órakor

tartom megváltozott helyen. / Posta mögött /

Be kell oltani minden 3 hónapos kort betöltött ebet.

Az eboltás díja: 7000 Ft/eb.

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Pótoltás: 2023. 09. 23. / szombat / 11,00 órakor

dr. Muzs László


2023.09.07

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzata a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató, családi pótlékra jogosult fiatalokat, valamint minden általános iskolást, (azokat is akik nem a helyi általános iskolába járnak) az idei évben is beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás összege általános tanulói jogviszonnyal gyermeket nevelő esetében gyermekenként 10.000,- Ft, valamint a középiskolai hallgatói és felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászorult személy esetében szintén 10.000,- Ft.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, illetve a www.veszpremvarsany.hu honlapról letölthetők, benyújtási határidő 2023. szeptember 5. – 2023. október 15.!

Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló szülő, aki háztartásában tanulói jogviszonnyal gyermeket nevel, valamint az a szociálisan rászorult személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 600%-át (2023. évben 171.000.-), vagyona nincs.

A kérelemhez benyújtandó a szülők jövedelem igazolása, GYED, GYES, GYET, családi pótlék igazolás.

A tanulói vagy hallgatói jogviszonyról iskola látogatási igazolást is mellékelni kell (a veszprémvarsányi általános iskolába járóknak nem szükséges mellékelni)!

A támogatás a benyújtott kérelem elbírálása után a Hivatalban kerül kifizetésre, melynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

KÉRELEM

Veszprémvarsány Község Önkormányzata


2023.09.04

Ezúton értesítjük kedves betegeinket, hogy

2023.09.07.-2023.09.08.

között

helyettesítés lesz

Helyettesítő gyermekorvos: Dr. Balog Judit

09.07. csütörtök: Pannonhalma

09.08. péntek Veszprémvarsány 11:00-12:00

ELŐZETES TELEFONOS BEJELENTKEZÉS UTÁN várjuk a betegeket.

Kérjük először ezen az elérhetőségen keressenek bennünket.

Veszprémvarsány gyermekorvosi rendelő, Kossuth utca 21.

Mobil: 30/388 1842 E-mail: gyermekrendelo1@gmail.com

Pannonhalma gyermekorvosi rendelő, Árpád u. 2/A

Mobil: 30/609 3750


2023.09.01

Partnerségi hirdetmény melléklet


2023.08.31


2023.08.21

Ezúton értesítjük kedves betegeinket, hogy

2023.08.21-22. és 2023.08.24-25.

között

helyettesítés lesz

Helyettesítő gyermekorvos: Dr. Balog Judit

Rendelési idő Pannonhalma

Hétfő 10:00 – 12:00

Kedd  12:30 – 13:30

       Csütörtök 11:30 – 12:30

    Péntek 11:00 – 12:00

 

          ELŐZETES TELEFONOS BEJELENTKEZÉS UTÁN várja a betegeket.    

Pannonhalma gyermekorvosi rendelő, Árpád u. 2/A

Mobil: 30/609 3750 E-mail: rendelo@eix.hu


2023.08.03

Tisztelt Rákóczi Ferenc utcai lakosok!

Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv gondozásáról, tisztántartásáról, a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről mindenkinek kötelessége gondoskodni! A járdán való közlekedést a bokrok és fák ágai nem akadályozhatják! Továbbá az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, folyamatosan gyomtalanítani kell.

Vaderna Melinda

polgármester


2023.07.06


2023.06.29

 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁS!!!

A hulladékgazdálkodás MOHU Zrt. általi átszervezéséhez kapcsolódóan
küldjük a lakosság tájékoztatását segítő linkeket, mely a 2023.07.03-tól történő változásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az alábbi linkeken a következő információk segítik a lakosságot:

Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/Nya%CC%81ri%20Hullade%CC%81kudvar%20Nyitvatarta%CC%81si%20napok%202023.07.03%20to%CC%81l.pdf

Hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/hullad%C3%A9kudvarok_mennyis%C3%A9gi_befogad%C3%A1si_rendje.pdf

Hulladéknaptár:

http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/index.php?p=H&c=GYHG%20

Általános tájékoztató:

https://www.gyhg.hu/lakossagi-hulladekszallitasi-informaciok-videk#/


 

2023.06.21

NFK földárverési hirdetmény 

 Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A hirdetmény az alábbi helyen érhető el:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.


 

2023.05.30

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén programról


2023.05.10

 


2023.04.17

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló  önkormányzati rendelete

Veszprémvarsány Község Önkormányzata az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelete szerint:

tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe.

Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis

hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig,

szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett.

Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos.

Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.


  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

11. A köztisztaság rendje elleni cselekmények

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő belterületi ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról.

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztisztaság rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz:

a)az ingatlan tulajdonosaként, nem tartja az ingatlanával határos közterületi járdát folyamatosan tisztán (a hulladéktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen),

b) az ingatlan tulajdonosaként, az ingatlanával határos közterületi járdák melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó tárgyaktól, anyagoktól nem tisztítja meg,

c) az ingatlan tulajdonosaként, amennyiben az időjárás szükségessé teszi minden reggel legkésőbb 08:00 óráig, és a nap folyamán legalább még egyszer nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,

d) az ingatlan tulajdonosaként, a c) pontban megjelölt csúszásmentesítést visszamaradó, darabos, durva anyag alkalmazásával végzi.


 

2023.03.30

KÚT ENGEDÉLYEZÉS

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

– A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet

– A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ

– A kút magánszemélyek részéről kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

– A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre

– A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

– A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Egyéb esetekben az engedélyezési eljárás a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

ÁSOTT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER?

Ásott kút engedélyezetetéséhez akkor nem szükséges szakember ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet

  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet

  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti

  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

  • magánszemély a kérelmező

  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha a kút nem teljesíti valmelyik feltételt, szükséges a szakember.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a kutak engedélyezésének kötelezettségét a Kormány 2023. december 31-ig nem teszi kötelezővé.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét. Amennyiben jogszabályváltozásra kerül sor, arról a lakosságot tájékoztatjuk.

Kérelem

Tájékoztató

Bertalanné Józsa Judit jegyző


Sport utca felújítás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sport utca útburkolatának felújítása előre láthatólag 2023. április közepén elkezdődik. A út felújítás helyszínén útépítéshez szükséges anyagok kerülnek elhelyezésre.

A felújítással járó kellemetlenségekért kérjük elnézésüket és megértésüket!

Veszprémvarsány Község Önkormányzata


Böcshegyi út felújítás

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot és a Gazdákat, hogy a Veszprémvarsány-Bakonygyirót településeket összekötő Böcshegyi út felújítása előre láthatólag 2023. április második felében elkezdődik.

A felújítással járó kellemetlenségekért kérjük elnézésüket és megértésüket!

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

 


2023.03.13


Veszprémvarsány településrendezési terv


Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelés lehetőségeiről


Kommunális eszköz beszerzése- 2022


Körzeti megbízott

Markotics Gábor rendőr százados

+36 20/292 4330


 

MV

K

Posted in HÍREK | Hirek, aktualitások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva