Hirek, aktualitások

2020.10.15

Tisztelt Hallgatók!

Önkormányzatunk csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. A pályázatra felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévében. Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A típusú

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

B típusú

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

2020.10.07

Pannon-Víz Zrt. tájékoztatja a lakosságot:

hogy a Pandémiás helyzetre való tekintettel a Pannon- Víz Zrt. is minden szükséges intézkedést megtesz munkatársai egészségének védelme, s ezzel együtt a szolgáltatás szükséges fenntartása érdekében.

Fentiekre való tekintettel a győri, kapuvári, csornai és nyúli ügyfélszolgálati irodánkat bezártuk. Üzemmérnökségeink központjaiban a személyes közműegyeztetések szintén szünetelnek. Kérjük, hogy személyes ügyintézés helyett a telefonos, vagy on-line (www.pannonviz.hu) felületen történő ügyintézést válasszák. Amennyiben iratok beküldésére is szükség van, a kitöltött nyomtatványokat e-mailben az iktato@pannon-viz.hu címre, vagy postai úton küldjék be.

letöltés

2020.10.05

Tisztelt Lakosság!

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy  2020. október 5-től éjszakai műszakban történő hulladékgyűjtésre áll át a közlekedés tehermentesítése érdekében. Kérik, hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket mind a lakosság, mind pedig a közületei ügyfelek járatnap este 7 óráig járatútvonalon, jól látható helyre helyezzék ki.

2020.09.30

A PANNONHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉL-FOGADÁSA BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETEL VESZPRÉMVARSÁNY TELEPÜLÉSEN!

2020.09.24

EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS

Értesítem az ebtulajdonosokat, hogy a veszettség elleni eboltás Veszprémvarsány községben 2020. szeptember 30-án szerdán 17:00 órakor a Kultúrház előtt, 17:45 órakor a Rákóczi utcai Mini ABC előtt lesz.

Pótoltás: 2020. október 2. péntek 17:00 órakor a Kultúrház előtt.

Be kell oltani minden 3 hónapos kort betöltött ebet. A chip nélküli ebeket chipelni is kell. Az eboltás díja: 4 000 Ft/eb, a féreghajtó tabletta ára 100 Ft/10 ttkb. A chipelés díja: 3 500 Ft/eb.

Az oltási könyvet mindenki hozza magával. A könyv pótlása 500 Ft-ba kerül.

dr. Muzs László

2020.09.22

MEGHÍVÓ

Veszprémvarsány Község Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére

2020.05.18

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS 2020.09.21-TŐL

GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS 2020.09.21-TŐL

2020.09.15

TISZTELT LAKÓK, ÚTHASZNÁLÓK!

Értesítjük Önöket, hogy a MÁV FKG Kft Veszprémi Főépítésvezetőség (Cím: 8200 Veszprém, Jutasi u. 22.) útátjáró átépítési munkák miatt Veszprémvarsány-Zirc állomásközben, a 290+85 számú vasúti szelvényben lévő Veszprémvarsány, Rákóczi Ferenc utcai útátjárót lezárja, az alábbi időpontban:

Teljes pályás útzár: 2020.10.12-én 20:50 –órától 2020.10.15.-én 04:00-óráig.

Teljes pályás útzár: 2020.11.02.-án 10:00-órától – 2020.11.04.-én 19:00-óráig.

A teljes pályás útzár ideje alatt az útátjárón a közúti és a gyalogos közlekedés nem biztosított csak a terelőúton!
Megértésüket és türelmüket köszönjük:

2020.08.27

Egyenlő bánásmód szeptember havi  ügyfélfogadása letölthető: ITT

2020.08.25

Beiskolázási támogatás

Értesítjük a lakosságot, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzata a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató, családi pótlékra jogosult fiatalokat, valamint minden általános iskolást, (azokat is akik nem a helyi általános iskolába járnak) az idei évben is beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás összege általános tanulói jogviszonnyal gyermeket nevelő esetében gyermekenként 5.000,- Ft, valamint a középiskolai hallgatói és felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászorult személy esetében 7.000,- Ft.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, illetve a www.veszpremvarsany.hu honlapról letölthetők, benyújtási határidő 2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 30.!

Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló szülő, aki háztartásában tanulói jogviszonnyal gyermeket nevel, valamint az a szociálisan rászorult személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (2020. évben 171.000.-), vagyona nincs.

A kérelemhez benyújtandó a szülők jövedelem igazolása, GYED, GYES, GYET, családi pótlék igazolás.

A tanulói vagy hallgatói jogviszonyról iskola látogatási igazolást is mellékelni kell (a veszprémvarsányi általános iskolába járóknak nem szükséges mellékelni)!

A támogatás a benyújtott kérelem elbírálása után a Hivatalban kerül kifizetésre, melynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

Veszprémvarsány, 2020. 08. 24. 

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

2020.07.31

Tájékoztatás általános tűzgyújtási tilalomról

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

 

 

Tisztelt Lakosság!

GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékudvar 2020. június 1-től átáll  a nyári nyitvatartási rendre:

szerda: 9:00 – 18:00

szombat: 16:00 – 18:00

A  hulladékudvarban egyszerre  három ügyfél tartózkodhat, a többieknek az udvar előtt kell várakozniuk a belépésre, illetve a hulladékudvarban kötelező a szájmaszk használata!

2020.07.23

ÉRTESÍTÉS Kábel-TV VÁLTOZÁSOKRÓL

HIRstat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.07.07

Tájékoztató az ásott és fúrt kutak engedélyeztetéséről

2020.06.15

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Foglalkoztatási Paktumiroda tájékoztatja a Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi- és gazdasági helyzetre való tekintettel a Veszprémvarsányban működő vállalkozások, illetve a településünkön élő álláskeresők megsegítésére  FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOT hozott létre:

Tájékoztató_megyei paktumról

TOP_támogatás foglalkoztatóknak

https://www.facebook.com/gymspaktum/

 

2020.05.25

KÖZLEMÉNY

A Takarékbank Veszprémvarsányban üzemelő fiókjának -határozatlan idejű- nyitvatartás változásáról

 

2020.05.12

Nemzeti Földügyi Központ hirdetmény közzététele: HIRDETMÉNY

2020.05.12

Már ügyfélkapu keresztül is lehet Értékpapír és Babakötvényes számlát nyitni!

Részletek: ITT 

2020.05.08

A Szent Márton Járóbeteg Központ értesíti a lakosságot, hogy május 11. napjától ismét működik korlátozott rendelési struktúrával. 

Információk az igénybe vehető rendelésekről és egyéb szolgáltatásokról a www.szentmartonrendelo.hu oldalon találhatók, amelyet folyamatosan frissíteni fogunk.

 

2020.04.08

 GYHG Nonprofit Kft. jó tanácsai a lakosság részére

 

Fontos információk az ügyeleti időszakban jelentkező betegségek ellátásával kapcsolatban

 

2020.03.19

 

Tisztelt Lakosság!

Vendégebéd vásárolható bruttó 701,-Ft-ért Sebestyén Magdolna élelmezésvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján a Veszprémvarsány Zsibolya Kft.-től. Igényét személyesen, vagy telefonon jelezze Sebestyén Magdolna élelmezésvezetőnek a 30/577 85 48-as telefonszámon.

2020.03.18

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága       lakosság részére készített tájékoztató anyaga a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatban:

gyógyszer kiváltás folyamatábra     –  gyógyszer kiváltása            –  tájékoztató gyógyszer kiváltásról 

–  kézmosás menete 1                       – helyes köhögés gyerek        –  kézmosás menete gyerek

–  maszk viselese                               – megelőzés 12 pontja            –  szülők nagyszülők védelme

 elkülönítés megfigyelés                   –  táppénz tájékoztató             –  munkáltatói lehetőségek  

 általános óvintézkedések                – magasabb kockázatú csop.  – idősek segítése

–  priorizált teendők                            – TAJ nélkül                             – szervezet védekezőkepésség

– kontaktszám csökkentés                 –  gyermekek                            – várandósok kismamák csecsemők

társasházban karantén

 

 

2020.03.17

TÁJÉKOZTATÁS!

 Tisztelt Veszprémvarsányi Lakosság!

 A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a Koronavírus-járvány Elleni Védekezéséért Felelős Operatív Törzs ajánlása szerint  az időseknek kerülni kell zárt tereket, ahol különösen sokan megfordulnak (élelmiszerbolt, tömegközlekedési eszközök, gyógyszertár stb.) és családtagjaik vagy ismerőseik segítségével nem tudják megoldani az alapvető élelmiszerek, valamint a gyógyszerek beszerzését, azoknak az önkormányzat az alábbi segítséget nyújtja:

 

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ – szükséges intézkedés

Légúti fertőzésre utaló tüneteket (láz, torokfájás, köhögés és nehézlégzés) mutató beteg lehetőleg ne keresse fel személyesen a háziorvosi rendelőt.

A lehető legtöbb beteget távkonzultáció keretein belül próbáljuk meg ellátni.

Szükség esetén a légúti tünetet mutató beteg vizsgálata kizárólag megfelelően elkülönített módon történhet. Ezekben az esetekben telefonon időpont egyeztetésre van szükség.

Nehézlégzés esetén az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni.

2020.03.16

AKTUÁLIS TUDNIVALÓK A KORONAVÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN

  1. Ha Ön, gyermekével, vagy nélküle, olyan helyen járt, ahol koronavírus okozta eseteket jelentettek, DE tünetmentes, térjen haza otthonába, és konzultáljon háziorvosával és munkáltatójával, mielőtt visszamenne dolgozni.
  2. Ha Ön gyermekével, vagy nélküle közvetlen kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a koronavírus fertőzés, DE tünetmentes, haladéktalanul tájékoztassa TELEFONON házi gyermekorvosát, kövesse utasítását és MARADJON OTTHON!
  3. Ha Ön gyermekével, vagy nélküle, olyan helyen járt, ahol koronavírus eseteket jelentettek, vagy, amennyiben Ön közvetlenül kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a COVID-19, ÉS influenzaszerű tünetei, különösképp láz, köhögés, nehezített légzés léptek fel, haladéktalanul tájékoztassa TELEFONON házi gyermekorvosát, kövesse utasítását és MARADJON OTTHON!
  4. A COVID-19 fertőzés által aktuálisan érintett területekről a következő oldalakon tájékozódhat: www.nnk.gov.hu illetve https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.
  5. Amennyiben bizonytalan, hogy gyermeke vajon megfertőződött-e COVID-19 vírussal, NE VIGYE házi gyermekorvosa rendelésére, NE VIGYE gyermekorvosi ügyeletre, hanem hívja fel telefonon házi gyermekorvosát, vagy a zöld számok valamelyikét: 06-80/277-455, 06-80/277-456!

 

  

 Egyszerűsödtek az e-recept kiváltásának feltételei.

A patikák kiadják a receptre felírt gyógyszereket felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is a beteg TAJ számának megadásával. A gyógyszert átvevő személynek saját személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolnia kell, ez rögzítésre kerül. 

2020.03.10

FELHÍVÁS

SZEMÉTELHELYEZÉS A KÖZTERÜLETEN TILOS !!

 

2020.02.26

ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁSA

Letölthető: ITT

 

2019.12.09

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a fogorvosi sürgősségi ügyelet ellátást 2020.január 1-től 2024. december 31-ig, a 9024 Győr, Lienzen-Mayer u. 57. szám alatti fogorvosi ügyelet biztosítja:

Hétfőtől péntekig: 20:00 -22:00

Szombat, vasárnap és ünnepnap: 9:00 – 15:00 óra között

 

2019.08.26

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.

 

2019.07.26

Pályázatok

Az orvosi eszköz pályázat kedvező elbírálást kapott. Ezúton szeretnénk szeretnénk megköszönni Kara Ákos Országgyűlési Képviselő Úrnak Veszprémvarsány Község fejlesztéséért tett szolgálatait, köztük Magyar Falu Program keretében most megnyert orvosi eszköz pályázatnál is.

 

2019.05.30

A PANNONHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉL-FOGADÁSA VESZPRÉMVARSÁNY TELEPÜLÉSEN:

MINDEN NAPTÁRI PÁROS
HÉT SZERDÁN 8:00 – 9:00

 

2019.04.17

Enzsöly Dezső falugazdász értesíti a lakosságot, hogy a földalapú támogatás igénylése a helyi gazdák részére Veszprémvarsányban történik. Időpontot az érintettekkel telefonon egyeztet.

ASP VVarsány

Comments are closed.